BLOG

optymalizujemy HR

Chcesz usprawnić HR w swojej firmie?

Zgłoś się do programu organizowanego przez HRtec
– lidera w zakresie optymalizacji procesów HR.

Wybrana firma otrzyma darmową usługę doradczo-wdrożeniową,
optymalizującą wskazany proces HR.

JAKI JEST NASZ CEL?

Pragniemy wesprzeć wybraną organizację w optymalizacji jednego z procesów HR, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, dobrych praktyk i aktualnych trendów.

UCZESTNICY
KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Średnie lub duże organizacje, które zidentyfikowały u siebie potrzebę rozwoju procesów HR.

przebieg programu

STUDIUM PRZYPADKU

Opis sytuacji / potrzeby

Określenie zakładanych celów

AUDYT I WYBÓR

Audyt gotowości do wdrożenia

Wybór firmy

PROJEKT OPTYMALIZUJĄCY

Realizacja projektu wdrożeniowego

Zmierzenie efektywności biznesowej zmiany

UPOWSZECHNIENIE

Publikacja studium przypadku

Promocja programu

Założenia

  • Konsultanci HRtec przeprowadzą audyt wśród wybranych firm, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w programie i odpowiedzą na kilka łatwych pytań, dotyczących aktualnie funkcjonującego procesu HR.
  • Ostateczny wybór firmy/firm, którym zostanie zaproponowany projekt optymalizujący będzie wynikał z opisanego studium przypadku i przeprowadzonego audytu.
  • Wszystkie działania, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu optymalizującego zostaną uzgodnione z daną firmą (zakres, harmonogram, cele, założenia)
  • Po zakończeniu projektu, oceniamy efektywność wprowadzonej zmiany.
  • Firma uczestnicząca w programie zobowiązuje się do udziału w upowszechnianiu informacji o wdrożonej zmianie i uzyskanych efektach.
  • W każdej edycji dana każda organizacja może wziąć udział tylko raz.

optymalizuj
z nami

Pomożemy Twojej organizacji w zwiększeniu efektywności biznesowej istniejących procesów HR

Kontakt

Administratorem podanych w treści zapytania danych osobowych jest HRtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ulicy Równoległej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363255. Dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu ich przetwarzania dla rozpatrzenia zapytania, a w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, także w celach: handlowych, marketingowych i reklamowych oraz dla świadczenia usługi Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez osobę swoich danych jest dobrowolne.
Pole oznaczone gwiazdką * jest obowiązkowe.

Szybki kontakt

Patrycja Frankowska
+48 58 782 34 00

Adresy

Siedziba
ul. Równoległa 2,
02-235 Warszawa
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
facebook linkedin © HRtec sp. z o.o