BLOG

HReducation

Poznaj nasze projekty edukacyjne dedykowane organizacjom: HRprograms - efektywne programy rozwoju dla pracowników i HRtrainings - szkolenia z kompetencji miękkich

Dedykowane programy rozwoju

Personal Monitoring Program - Program monitoringu personalnego dla menadżerów - zakłada monitorowanie indywidualnego rozwoju pracowników, poprzez obserwację zmian w ich zachowaniach, związanych bezpośrednio z realizowanymi zadaniami biznesowymi. Poprzez cykl spotkań z doradcą ds. rozwoju personalnego i wykorzystaniu platformy HRSys, menedżer dostaje stałe wsparcie i pomoc w utrwaleniu, a także pogłębianiu poziomu implementacji nowych zachowań w codzienne nawyki swoich pracowników.
Personal Consultation Program - Program konsultacji indywidualnych dla menedżerów - zakłada indywidualne, cykliczne spotkania trenera z menedżerami, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wybranych kompetencji społecznych, aby zwiększyć skuteczność swojego działania i wpływu na rozwój swoich pracowników.
Personal Development Program - Program dedykowany dla menedżerów - zakłada zaprojektowanie cyklu warsztatów, konsultacji i spotkań monitorujących dla grupy menedżerów w cyklu rocznym, w celu rozwoju kompetencji społecznych zidentyfikowanych na bazie przeprowadzonego badania potrzeb rozwojowych. Celem programu jest wsparcie organizacji w rozwoju i wdrażaniu wewnętrznego systemu kształcenia, opartego na kompetencjach, a także własnych doświadczeniach menedżerów.
Zarządzanie usługami IT - W jaki sposób zarządzać usługami IT, aby ich odbiorcom zapewnić odpowiednią jakość usług, dostosowanych do potrzeb klientów i użytkowników? Obecna, najnowsza, trzecia wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT obejmuje pełen cykl usług i procesów z nią związanych. Zaczynając od strategii (Service Strategy) poprzez projekt (Service Design), przekazanie (Service Transition), aż do eksploatacji (Service Operation) oraz ustawicznego doskonalenia (Continual Service Improvement). Stosując się do najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, możemy optymalnie dopasować wartość usług dostarczanych przez IT, do oczekiwań biznesu. Oferujemy komplet szkoleń z obszaru ITIL.

Szkolenia i warsztaty

Doświadczenie pokazało konieczność stworzenia dedykowanych warsztatów opartych na metodzie PDI, które pomagają bezpośrednio pracownikom w rozwoju kompetecji społecznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.

Warsztaty są organizowane w różnej formule: dla jednej, pięciu lub dwunastu osób - w zależności od spójności zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych.

Wybrane szkolenia

Być liderem
Być liderem - trening umiejętności przywódczych
Coaching menadżerski - trening kreowania postaw
Lider w zespole - budowanie relacji
Komunikować lepiej
Trening komunikacji interpersonalnej
Sztuka profesjonalnych prezentacji
Trening asertywności
Negocjować skutecznie
Skuteczne negocjacje w biznesie
Zaawansowane techniki negocjacyjne
Model perswacji i wywierania wpływu w negocjacjach
Budować wizerunek
Businnesowy savoir-vivre
Autoprezentacja w kontaktach biznesowych
Organizować pracę
Time menagement - organizacja i planowanie czasu
Prowadzenie spotkań i zebrań
Skuteczne techniki walki ze stresem
Zarzadzać efektywnie
Zarządzanie zespołem
Skuteczne techniki motywowania innych
Zarządzanie konfliktem
Zarzadzanie projektem
Umiejetność delegowania obowiązków
Sztuka prowadzenia rozmów oceniającyh
Sprzedawać więcej
Profesjonalne obsługa klienta
trening efektywnej sprzedaży
Telemarketing - jak sprzedawac i ob sługiwać klienta przez telefon
Business relations - utrzymuwanie relacji z klientem
Budowanie relacji w trudnych sytuacjach z klientem
zarądzanie sprzedażą - budowanie standardów
Współpracować w zepole
efektywna praca w grupie - zasady wspólpracy
Teambuildning

Doświadczeni trenerzy

Posiadają wieloletnią praktykę w ralizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla firm z różnych branż.

Dzięki pracy w różnych organizacjach zdobyli szereg cennych doświadczeń, które wykorzystują w codziennej pracy.

Zdobyli kwalifikacje poparte licznymi certyfikatami i dyplomami.

Wykładają na licznych uczelniach i studiach podmyplomowych. autorzy wielu publikacji i artykułów.

Kontakt

Administratorem podanych w treści zapytania danych osobowych jest HRtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ulicy Równoległej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363255. Dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu ich przetwarzania dla rozpatrzenia zapytania, a w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, także w celach: handlowych, marketingowych i reklamowych oraz dla świadczenia usługi Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez osobę swoich danych jest dobrowolne.
Pole oznaczone gwiazdką * jest obowiązkowe.

Szybki kontakt

Patrycja Frankowska
+48 58 782 34 00

Adresy

Siedziba
ul. Równoległa 2,
02-235 Warszawa
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
facebook linkedin © HRtec sp. z o.o