BLOG
PRAWDZIWY PRZEŁOM W OBSZARZE HR
HR Analyzer
Pierwsze w Polsce, najbardziej zaawansowane i innowacyjne narzędzie, które na podstawie monitorowania efektywności procesów HR w organizacji będzie samodzielnie sugerować działania rozwojowe a następnie sprawdzać ich skuteczność.
diagram
Rezultatem projektu badawczo-rozwojowego będzie innowacyjne oprogramowanie nowej generacji, które poprzez zaimplementowanie i zintegrowanie nowej wiedzy z segmentu matematyki, informatyki, socjologii oraz psychologii, stanowić będzie narzędzie wpierające funkcjonowania organizacji.
Zastosowanie innowacyjnego mechanizmu sztucznej inteligencji, ukierunkowanego na samouczenie i wskazywanie sparametryzowanych rekomendacji do skuteczności procesów HR w przedsiębiorstwach, pozwoli na generowanie nie tylko suchych danych, ale również prezentowanie optymalnych rozwiązań i gotowych decyzji, które będą wymagały wyłącznie akceptacji ze strony użytkownika. Uwzględnienie mechanizmów analitycznych opartych o algorytm „samouczenia”, pozwoli na zaspokojenie potrzeb odnoszących się do cech funkcjonalno-użytkowych oferowanych rozwiązań IT, dotyczących HR.

Cechy funkcjonalno-użytkowe wpływające na innowacyjność produktu:

> kompleksowe zastosowanie mierników efektywności procesów w zakresie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;

> wprowadzenie silnika informatycznego, opartego o algorytm sztucznej inteligencji, pozwalającego na samouczenie w kierunku rekomendacji rozwiązań do zwiększenia efektywności poszczególnych procesów HR.

Zgodnie z opinią o innowacyjności wystawioną przez WSB we Wrocławiu, analizowany projekt stworzenia zaawansowanej aplikacji wyposażonej w mechanizm sztucznej inteligencji jest w tym zakresie bez wątpienia innowacją produktową w skali międzynarodowej. W grupie docelowej znajduje się obecnie 10 tysięcy przedsiębiorstw, czyli wszystkie duże i średnie, użytkujące dzisiaj systemy ERP. Projekt realizowany będzie w 5 etapach, z których 3 będą miały charakter badawczy, a 2 rozwojowy.

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny system wspomagający ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach” zgodnie z wnioskiem nr RPMA.01.02.00-14-5620/16, HRtec Sp. z o.o. planuje realizację zadania dotyczącego wyboru dostawcy usługi wypracowania ścieżek analitycznych dla algorytmu zaimplementowanego w system, stanowiącego realne wsparcie dla działów HR klientów.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Szczegóły zapytania:

Celem zadania jest dokonanie, na bazie raportu z wcześniejszych prac badawczych, rzeczywistego zweryfikowania korelacji pomiędzy miernikami i procesami oraz wypracowania ścieżek analitycznych dla algorytmów do zaimplementowania w system informatyczny, który stanowić będzie realne wsparcie dla działów ZZL i zarządzających przedsiębiorstwami.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w załączonym pliku zapytania.

Załącznik 1
Załącznik 2

Kontakt

Administratorem podanych w treści zapytania danych osobowych jest HRtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ulicy Równoległej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363255. Dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu ich przetwarzania dla rozpatrzenia zapytania, a w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, także w celach: handlowych, marketingowych i reklamowych oraz dla świadczenia usługi Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez osobę swoich danych jest dobrowolne.
Pole oznaczone gwiazdką * jest obowiązkowe.

Szybki kontakt

Patrycja Frankowska
+48 58 782 34 00

Adresy

Siedziba
ul. Równoległa 2,
02-235 Warszawa
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
facebook linkedin © HRtec sp. z o.o